Reglement:

  • De minimum vereiste leeftijd van de deelnemers is 4 jaar.

  • Het betreden van de attracties gebeurt énkel onder het toezicht van de door Alpamayo aangeduide instructeur. De ouders/begeleiders van de kinderen kunnen op het voorziene 'terras' kijken.

  • Het volgen van de initiatie is telkens verplicht (ook bij herhaaldelijk bezoek).

  • Drinken en eten is NIET toegelaten in de ruimte met de attracties. Alleen water uit een drinkbus is toegelaten.

  • Bagage (handtas, rugzak, ... ) is NIET toegelaten in de ruimte met de attracties: deze kunnen, samen met overtollige kledij, in bewaring gelegd worden of achtergelaten worden bij de ouders/begeleiders.

  • Het is voor de ouders/begeleiders verboden om de ruimte van de attracties te betreden tenzij met uitdrukkelijke toestemming of op uitnodiging van de door Alpamayo aangeduide instructeur.

  • Speciaal schoeisel of kledij is niet vereist maar ze moeten proper en vrij zijn van modder en/of zand.

  • Bij minder dan 8 deelnemers kan Alpamayo de sessie annuleren daags voor deze plaatsvindt.