ALPAMAYO REGLEMENT

SEVENTEEN RULES TO MAKE YOU FEEL AT HOME

 1. Volg de instructies van het personeel op.
 2. De site, het gebouw én de installaties zijn integraal beschermd als erfgoed, respecteer dit en beschadig deze niet! Schade dient vergoed te worden.
 3. Omwille van het historische karakter van de (boulder)zaal is er aanzienlijk valgevaar. Het is daarom verboden om op en over leuningen, installaties, constructie elementen, … te klimmen.
 4. Klimmen/boulderen gebeurt op eigen risico.
 5. Het dragen van het Alpamayo polsbandje is verplicht voor alle klimmers.
 6. Het is niet toegelaten om zelf meegebracht eten of drinken te consumeren in de cafetaria en in het klimcentrum. Water wordt gratis ter beschikking gesteld.
 7. Niet lopen of spelen op de matten.
 8. Geen alcohol- of druggebruik voor of tijdens het klimmen.
 9. Het dragen van sieraden, horloges of sjaals is gevaarlijk en wordt dus ten stelligste afgeraden. Lange haren worden best samengebonden.
 10. Zelfstandig klimmen zonder voorkennis én zonder initiatie van de zaalverantwoordelijken van Alpamayo is altijd verboden.
 11. Wees zuinig met magnesium en gebruik bij voorkeur “liquid chalk”.
 12. Partnercheck is verplicht voor elke klim.
 13. Zittend of liggend zekeren is niet toegestaan. Let altijd op je eigen klimmer.
 14. Geen onnodig los touw tijdens het zekeren.
 15. Tijdens het zekeren is het gebruik van een gsm ten strengste verboden!
 16. Inbinden door middel van beide (tegengestelde) musketons op het voorziene touw in toprope routes is verplicht. Voorklimmers gebruiken enkel een (teruggestoken) achtknoop om zich in te binden..
 17. Het spotten van een voorklimmer/boulderaar wordt sterk aanbevolen door Alpamayo, dit ter voorkoming van blessures.
Scroll naar boven