Scholen & groepen

Scholen en groepen met minimum 10 klimmers genieten van speciale tarieven:

€ 7,00- (*) per klimmer (met een maximum van 2 uur) en moeten reserveren via de knop onderaan deze pagina.

Wat wordt er verwacht:

  • zowel klimmers (leerlingen) als toezichthouders (leerkrachten/begeleiding) nemen actief deel en voorzien gepaste kledij : makkelijke/sportieve broek en propere sportschoenen (dus géén hakken of rokken)

  • iedereen is op de hoogte van de activiteit en de inhoud en beseft dat klimmen een aanvaardbaar risico inhoudt

Verloop van de activiteit:

bij deelnemers OUDER dan 13 jaar

1 - de klimmers krijgen hun toegangsbewijs (armbandjes), worden geholpen en gecontroleerd met het aandoen van hun gordel en krijgen een korte klimmers initiatie: hoe zich vast maken (gebruik dubbele musketons), do’s en don'ts, … = taak van begeleider van Alpamayo

2 - de toezichthouders volgen aandachtig de initiatie zodat ze nadien kunnen controleren op foutieve handelingen

3 - de klimmers verdelen zich in groepjes van 2 of 3 (met ongeveer hetzelfde gewicht)

4 - de eerste keer wanneer iemand zekert gaat de klimmer niet hoger dan 2 meter alvorens zich als test te laten zakken

5 - de toezichthouders helpen actief bij het tot stand brengen van zekeringsketen en kijken toe op correct zekeren en laten zakken

6 - de begeleider(s) van Alpamayo houden enkel algemeen toezicht

Verloop van de activiteit:

bij deelnemers JONGER dan 13 jaar

er wordt verwacht dat er één volwassene/begeleider per 4 à 5 kinderen wordt voorzien door de organisator om de klimmertjes te zekeren

kinderen jonger dan 13 jaar mogen niet zekeren, dat moet steeds door een (volwassen) begeleider gebeuren (deze hoeft geen inkom te betalen als hij/zij enkel zekert en zelf niet klimt)

1 - de zekeraars krijgen hun uitrustingen (gordel en zekeringsapparaat) en een initiatie over hoe ze veilig kunnen/moeten zekeren = taak van de begeleider van Alpamayo

2 - de klimmers krijgen hun toegangsbewijs (armbandjes), worden geholpen en gecontroleerd met het aandoen van hun gordel en krijgen een korte klimmers initiatie: hoe zich vast maken (gebruik dubbele musketons), do’s en don'ts, … = taak van de begeleider van Alpamayo

3 - de zekeraars kiezen een touw en installeren het zekeringsapparaat

4 - de klimmers verdelen zich in groepjes en schuiven per groepje aan/door bij de verschillende zekeraars

5 - de begeleider van Alpamayo houdt enkel toezicht

Extra informatie in verband met boulderen:

  • boulderen is klimmen op lage hoogte, zonder (klim)touw en gebeurt dus ook zonder gordels

  • in de zone ‘alternator’ is uitklimmen (tot boven op de structuur) NIET toegelaten

  • in de zone ‘condensor’ is het verboden om over de relingen te stappen of over het rood gearceerd oppervlakte te wandelen

Do’s en don'ts voor de klimmers:

Do : partner check

Don’t : ijzeren haken als ‘greep’ gebruiken

Do : communiceren met de zekeraar

Don’t : lopen en/of spelen op de mat (als men niet aan het klimmen is)

Do’s en don'ts voor de zekeraars:

Do : partner check

Don’t : touw los laten (om foto’s te nemen, gsm of smartphone te gebruiken)

Do : communiceren met de klimmer

Don’t : klimmer te snel laten zakken

Do’s en don’ts bij het boulderen:

Do : zover mogelijk naar beneden klimmen in plaats van springen

Don’t : naar beneden springen

Do : klimmer ‘spotten’

Don’t : onder een klimmer zelf beginnen klimmen of er onderdoor lopen

Opgelet: omwille van de geldende corona maatregelen mogen groepen met maximum 40 deelnemers (inclusief begeleiders) komen.

voor uitzonderingen zijn we telefonisch bereikbaar op 011/96.66.66 (tijdens de openingsuren)

(*) Nieuwe prijzen geldig vanaf 1/1/2020.