scholen & groepen

Scholen en groepen met minimum 10 klimmers genieten van speciale tarieven:

€ 6,00- per klimmer (met een maximum van 2 uur) en moeten reserveren via onderstaand formulier.

Wat wordt er verwacht:

  • zowel klimmers (leerlingen) als toezichthouders (leerkrachten/begeleiding) nemen actief deel en voorzien gepaste kledij : makkelijke/sportieve broek en propere sportschoenen (dus géén hakken of rokken)
  • iedereen is op de hoogte van de activiteit en de inhoud en beseft dat klimmen een aanvaardbaar risico inhoudt

Verloop van de activiteit:

bij deelnemers OUDER dan 13 jaar

1 - de klimmers krijgen hun toegangsbewijs (armbandjes), worden geholpen en gecontroleerd met het aandoen van hun gordel en krijgen een korte klimmers initiatie: hoe zich vast maken (gebruik dubbele musketons), do’s en don'ts, … = taak van begeleider van Alpamayo

2 - de toezichthouders volgen aandachtig de initiatie zodat ze nadien kunnen controleren op foutieve handelingen

3 - de klimmers verdelen zich in groepjes van 2 of 3 (met ongeveer hetzelfde gewicht)

4 - de eerste keer wanneer iemand zekert gaat de klimmer niet hoger dan 2 meter alvorens zich als test te laten zakken

4 - de toezichthouders helpen actief bij het tot stand brengen van zekeringsketen en kijken toe op correct zekeren en laten zakken

6 - de begeleider(s) van Alpamayo houden enkel algemeen toezicht

Verloop van de activiteit:

bij deelnemers JONGER dan 13 jaar

1 - de zekeraars krijgen hun uitrustingen (gordel en zekeringsapparaat) en een initiatie over hoe ze veilig kunnen/moeten zekeren = taak van de begeleider van Alpamayo

2 - de klimmers krijgen hun toegangsbewijs (armbandjes), worden geholpen en gecontroleerd met het aandoen van hun gordel en krijgen een korte klimmers initiatie: hoe zich vast maken (gebruik dubbele musketons), do’s en don'ts, … = taak van de begeleider van Alpamayo

3 - de zekeraars kiezen een touw en installeren het zekeringsapparaat

4 - de klimmers verdelen zich in groepjes en schuiven per groepje aan/door bij de verschillende zekeraars

5 - de begeleider van Alpamayo houden enkel toezicht

Extra informatie in verband met boulderen:

  • boulderen is klimmen op lage hoogte, zonder (klim)touw en gebeurt dus ook zonder gordels
  • in de zone ‘alternator’ is uitklimmen (tot boven op de structuur) NIET toegelaten
  • in de zone ‘condensor’ is het verboden om over de relingen te stappen of over het rood gearceerd oppervlakte te wandelen

Do’s en don'ts voor de klimmers:

Do : partner check

Don’t : ijzeren haken als ‘greep’ gebruiken

Do : communiceren met de zekeraar

Don’t : lopen en/of spelen op de mat (als men niet aan het klimmen is)

Do’s en don'ts voor de zekeraars:

Do : partner check

Don’t : touw los laten (om foto’s te nemen, gsm of smartphone te gebruiken)

Do : communiceren met de klimmer

Don’t : klimmer te snel laten zakken

Do’s en don’ts bij het boulderen:

Do : zover mogelijk naar beneden klimmen in plaats van springen

Don’t : naar beneden springen

Do : klimmer ‘spotten’

Don’t : onder een klimmer zelf beginnen klimmen of er onderdoor lopen