Informatie Klimclub

 

In Klimclub Alpamayo leert iedereen van 5 tot 99 jaar op een veilige en verantwoorde manier kennismaken met de sportklimmen (boulderen en lengteklimmen), zowel op recreatief niveau als in competitieverband.

We hebben klimlessen voor alle leeftijden (vanaf 5 jaar) en voor alle niveaus.

Heb je vragen over de werking van Klim Club Alpamayo? Neem contact op met Roxanne via roxanne@alpamayo.be.

JEUGDCHARTER & PANATHLONVERKLARING

Voor een vlotte werking van Klim Club Alpamayo hebben we een jeugdcharter opgesteld. Hierin is een gedragscode voor clubbestuurders, trainers, leden en toeschouwers uitgeschreven. 

We streven binnen de Klim Club naar het respecteren van elkaar en elkaars grenzen. We tolereren geen enkele vorm van ongewenst gedrag (pesten, racisme, ongewenste intimiteiten, geweld). 

Indien er problemen zouden voorvallen, dan kunnen onze klimmers terrecht bij de API’s (Aanspreekpunten Integriteit).

Dit zijn Anke Peten (0479536341), Erik Smit (0479717175), Geoffrey Lecomte (0478931542), Ward Cox (0498039795) en Roxanne Fonteyne (0477235993).

We aanvaarden ook de principes van de Panathlonverklaring voor Ethiek in de Jeugdsport’, deze wordt als leidraad gebruikt voor het jeugdbeleid van onze organisatie. We verbinden er ons toe alles in het werk te stellen de Verklaring in de praktijk toe te passen in het belang van de sportende jeugd.

Scroll naar boven